ทอดผ้าป่าสามัคคี ๒๕๖๐

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน (นายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน) ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ได้กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา เพื่อหารายได้สมทบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดหาสื่อเทคโนโลยีและพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ ของโรงเรียนให้มีความพร้อมและบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอนจึงร่วมใจจัดงานทำบุญการกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้นอ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อ ม.๑

โรงเรียนเทศบาลวันโคกสะท้อน ขอแสดงความยินดี นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อ ม.๑ ปี ๖๐ อ่านต่อ

1 35 36 37 38