ขอแสดงความยินดี นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อ ม.๑

โรงเรียนเทศบาลวันโคกสะท้อน ขอแสดงความยินดี นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อ ม.๑ ปี ๖๐ อ่านต่อ