ทอดผ้าป่าสามัคคี ๒๕๖๐

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน (นายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน) ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูและบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ได้กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา เพื่อหารายได้สมทบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดหาสื่อเทคโนโลยีและพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ ของโรงเรียนให้มีความพร้อมและบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอนจึงร่วมใจจัดงานทำบุญการกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาขึ้น

จึงขอขอบคุณมายังท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญการกุศลผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาตามจิตศรัทธาพร้อมกัน ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้ วยจตุรพิธพรชัย มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณธนสาสมบัติยิ่งๆ ขึ้นไปทุกประการ เทอญ

หากท่านไม่สะดวกมาร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้ ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน บัญชีเลขที่ 360220000747 สาขาทุ่งสง อ.ทุ่งสง ชื่อบัญชี คณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดโคกสะท้อน