ขอขอบคุณบริษัทโอเรียลทอลจำกัด

13 มกราคม 2566 ตัวแทนบริษัทโอเรียลทอลจำกัด มอบทุนสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
คณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร ขอขอบคุณมา ณ ที่นี่