กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

14 มกราคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนได้จัดกิจกรรมวันวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ และร่วมกิจกรรมที่สนุกสนาน