28 กรกฎาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

      ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ      ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักเรียน          โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน