ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนท่่ีมีชื่อเสียง

โรงเรียนเทศบาลเทศบาลวัดโคกสะท้อน ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนในปี  2561 ที่สอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง  โรงเรียนสตรีทุ่งสง โรงเรียนทุ่งสง

โดยได้รับการสนับสนุน จากท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นายเสวียน สุวรรณภักดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นายพรชัย เกื้อภักดิ์  และคณะครูทุกท่าน โดยคณะครูในสายชั้น ป.6

ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมแรงรวมใจกันติวให้กับนักเรียน จนประสบความสำเร็จดังที่หวังกันทุกคน