ช่อง11 กรมประชาสัมพันธ์ ถ่ายทำรายการโครงการพลิกถุงพลิกโลก ลดขยะภายในโรงเรียน

ช่อง11 กรมประชาสัมพันธ์ นครศรีธรรมราช ได้เลือกโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องในการลดขยะภายในโรงเรียน โครงการพลิกถุงพลิกโลก ของเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อถ่ายทำกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัด โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา นายเสวียน สุวรรณภักดี ให้สัมภาษณ์ถึงวิธีการดำเนินการโครงพลิกถุงพลิกโลก