ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

29 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่