กิจกรรมวันครู

16 มกราคม 2566 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนมัธยมวัดท่าแพ เทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องความดีครู ผู้ทุ่มเทและเสียสละ