โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการทำผลงานวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการทำผลงานวิชาการเพพื่อการขอมีวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่
วันที่13-14 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน