ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง ในการประกวดแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา 4-6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 3 ระดับเหรียญทอง ในการประกวดแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา 4-6 ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนผู้แข่งขัน ได้แก่ 1.เด็กชายสัณหพิชญ์ รักษา 2. เด็กหญิงปริภาดา จิติสมิทธิ 3.เด็กหญิงธนกร เดชน์สถิตย์ คุณครูผู้ควบคุมทีม ได้แก่ 1.นางสาวณฐกร แจ่มศรี 2. นางสาวชนากานต์ คงแก้ว