กิจกรรม 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ) และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กิจกรรมถวายราชสดุดี

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์