กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร และร่วมกิจกรรมจิตอาสา การปลูกป่าและปล่อยพันธ์ุปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน 2565