การรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2565
👉🏻 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 เกิดปีพ.ศ. 2558
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 14 พฤษภาคม 2565

      ในวันเวลาราชการ