การอบรมโครงการ ”อาหารสะอาด รสชาติอร่อยในโรงเรียน ประจำปี 2564” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการ ”อาหารสะอาด รสชาติอร่อยในโรงเรียน ประจำปี 2564” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง