แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ขอขอบคุณทีมงานแนะแนวจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง,โรงเรียนทุ่งสง,โรงเรียนมัธยมพาณิชยการทุ่งสง และโรงเรียนสตรีทุ่งสง ที่ให้แนวทางและคำแนะนำในการเข้าศึกษาต่อในระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่1 แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6