เรียนภาษาอังกฤษกับสถาบันกวดวิชา Bright Up Kids

ขอขอบคุณสถาบันกวดวิชา Bright Up Kids ที่มาให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน