สอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2563 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ร่วมกับวัดโคกสะท้อน และเจ้าคณะอำเภอทุ่งสง ได้เปิดสนามจัดสอบโดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดสนามสอบวัดโคกสะท้อน คณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาค ๑๖ โดยได้จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ในปี ๒๕๖๓ ทางสำนักศาสนศึกษาได้ส่งนักเรียนสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๑๕๒ คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๙๒ คน ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน ๓๒ คน ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564