ร่วมกิจกรรมหลาดชานชาลา ครั้งที่ 1

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหลาดชานชาลา(ตลาดวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์)ครั้งที่ 1 ณ อาคารเก่าแบงค์สยามกัมมาจลทุนจำกัด ทุ่งสง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในงานประกอบด้วยร้านค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ นิทรรศการภาพศิลปะ นิทรรศการ แบงค์สยามกัมมาจลทุนจำกัด เรื่องเล่าอาคารเก่าการรถไฟ การแสดงดนตรีไทยจากโรงเรียนสตรีทุ่งสง การสอนรำสวย จากบ้านระบำลำฟ้อน