ประชุมคณะกรรมการการทดสอบโอเน็ตและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีการศึกษา 2563

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน เข้าประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 โดยผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน