ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน และการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand

เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนจึงเลื่อนการเปิดเรียนที่1/2564 จากเดิมคือวันที่14 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและทั่วถึงนักเรียน ทางโรงเรียนจึงมีการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเข้ารับข้อมูลได้ผ่านทางไลน์ครูประจำชั้น หรือทางเพจโรงเรียน