จิบกาแฟ แชร์ความคิด ครั้งที่ 1

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนได้จัดกิจกรรมจิบกาแฟ แชร์ความคิด เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแบ่งปันแนวความคิด ในการพัฒนาสถานศึกษาด้านต่างๆ ระหว่างครู คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และครูที่เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564