ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ในการสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยอดนิยมได้สำเร็จ