โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร

เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรในสังกัด วันที่30 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช