เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2563

ด้วยนายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ ในการเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โดยให้คณะครูและบุคลากรจัดเตรียมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19