ยินดีต้อนรับ นางสาวเนาวรัตน์ กาญจนถึง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

นายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู เข้าร่วมต้อนรับ นางสาวเนาวรัตน์ กาญจนถึง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องสมุด โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน