ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู นำโดยท่านรองนายก สมใจ จิตต์วิรัตนุกูล เข้าเยี่ยม นายวรศักดิ์ (โกว้า) อดิเทพวรพันธ์ และ นายพรัญชัย (โกเด๊ะ) อดิเทพวรพันธ์

ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู นำโดยท่านรองนายก สมใจ จิตต์วิรัตนุกูล เข้าเยี่ยม นายวรศักดิ์ (โกว้า) อดิเทพวรพันธ์ และ นายพรัญชัย (โกเด๊ะ) อดิเทพวรพันธ์