บริษัทไมโล แจกนมให้แก่นักเรียน

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ขอขอบคุณบริษัทไมโลที่ได้เข้ามาทำกิจกรรม และแจกนมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563