บริษัทมารวยด้วยกัน จำกัด,บริษัทเอ็มดีไลน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ขอขอบคุณบริษัทมารวยด้วยกัน จำกัด,บริษัทเอ็มดีไลน์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มามอบทุนการศึกษาจำนวน10 ทุน ๆ ละ1,000บาท ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน  ที่มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ