ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ได้จัดให้โรงพยาบาลทุ่งสง มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคคอตีบ และป้องกันบาดทะยักให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป