ขอขอบคุณมูลนิธิสว่างทุ่งสงธรรมสถาน ศาลเจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ มอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 มูลนิธิสว่างทุ่งสงธรรมสถาน ศาลเจ้าโป๊ยเซียนโจวซือ มอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนที่ขาดแคลน จำนวน 50 ชุด ทางโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนจึงขอขอบคุณมูลนิธิสว่างทุ่งสงธรรมสถานไว้ ณ โอกาสนี้