กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ด้วยเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่เด็กๆในอำเภอทุ่งสง นายกทรงชัย วงศ์วัชรดำรง นายกเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้มอบหมายให้โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงทุกโรงได้เข้าร่วมจัดเต็นท์กิจกรรมเพื่อให้เด็กๆได้ร่วมสนุก ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำขวัญวันเด็กประจำปี 2563

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

นอกจากนี้โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ยังได้ส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง จำนวน 1 ชุด ชื่อชุดการแสดงกระโป๋ เพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถ

การแสดง ชุด เซิ้งกะโป๋