สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ

วันที่ 27 กันยายน 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ มีการแห่หมรับเข้าวัดฟังธรรม  และอุทิศบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ