สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งสง จัดโครงการให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยและโทษของการพนันแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562