ร่วมกิจกรรมท่าแพวิชาการ ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ของแต่ละกลุ่มสาระ จากการเข้าร่วมกิจกรรมท่าแพวิชาการประจำปีการศึกษา2562 ณ โรงเรียนเทศบาลมัธยมวัดท่าแพ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562