รับโล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste school) ระดับคะแนนดีเยี่ยม

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนได้รับรางวัลระดับคะแนนดีเยี่ยม​ ของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ​ (Zero Waste Schools)​ ประจำปี​ 2562 ในกลุ่มโรงเรียนระดับประถม

นายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน รับโล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ระดับคะแนนดีเยี่ยม จาก นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช