พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

       นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนพร้อมใจกันแสดงมุฑิตาจิต ระลึกถึงพระคุณครู ในพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒         เมื่ิอวันที่ ๑๓ มิถุนายน