พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 ประจำปี 2562 สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 9 รายการดังนี้ ได้รับเหรียญทอง 2 รายการ เหรียญทองแดง 3 รายการ เหรียญเงิน 3 รายการ และเข้าร่วมแช่งขัน 1 รายการ   และในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 นายเสวียน  สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ

ภาพคณะครูผู้ฝึกซ้อม

 

ภาพนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้