ป้องกันไว้ก่อน ห่างไกลโรคไข้เลือดออก

เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ด้วยอากาศที่เริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ผลที่ตามมาก็จะพบในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งในช่วงฤดูฝนโรคต่างๆ จะสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เป็นต้น

นายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียนจึงเร่งจัดให้มีการกำจัดลูกน้ำยุงลายตามแหล่งเพาะพันธุ์ต่างๆ ในวันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 และฉีดพ้นยาไล่ยุงภายในบริเวณโรงเรียน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

นำโดย อาจารย์สมพิศ  ศิลปธนู และนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ร่วมกันป้องกันตามแหล่งน้ำ และกำจัดตามแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามสิ่งของและภาชนะที่มีน้ำขังเช่น ห้องน้ำ อ่างล้างมือ แทงค์น้ำกินของนักเรียน คูน้ำ เป็นต้น

นอกจากนั้นโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนได้เร่งป้องกันนักเรียนจากโรคภัยที่มาจากยุงลาย จึงจัดให้มีการฉีดยาพ่นยุงภายในบริเวณโรงเรียน ทั้งตามอาคารเรียน ห้องน้ำ สวนการเกษตร ฯลฯ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เพื่อรักษาความปลอดภัยของนักเรียน

*** เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

โรคนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ และมักระบาดในฤดูฝน เพราะมียุงเพิ่มมากขึ้น ยุงลายอาศัยอยู่ในภายในบ้านและรอบ ๆ บ้าน ชอบดูดกินเลือดคนเวลากลางวัน ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้เลือดออกอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย หรืออาจจะเกิดอาการรุนแรงจนเสียชีวิต ความรุนแรงของการติดเชื้อขึ้นกับอายุ ภาวะภูมิคุ้มกัน และความรุนแรงของเชื้อ

ลักษณะสำคัญของไข้เลือดออกคือ

 1. ไข้สูงเฉียบพลัน ประมาณ 2-7 วัน

 2. เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน และมีอาการปวดท้องร่วมด้วย

 3. บางรายอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา อาจมีเลือดกำเดาออกหรือเลือดออกตามไรฟัน และถ่ายอุจจาระดำเนื่องจากเลือดออก และอาจทำให้เกิดอาการช็อกได้

 4. ในรายที่ช็อกจะสังเกตได้จากอาการไข้ลดแต่ผู้ป่วยซึมลง ตัวเย้น ชีพจรเบาเร็ว หมดสติ หากรักษาไม่ทันอาจเสียชีวิตได้

ไม่มียารักษาเฉพาะโรคไข้เลือดออก การรักษาจะใช้วิธีประคับประคอง เช่น ให้ยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้ และให้สารน้ำชดเชย เช่น การให้น้ำเกลือเนื่องจากผู้ป่วยมักมีภาวะขาดน้ำเนื่องจากไข้สูง ถ้ามีอาการปวดท้อง ปัสสาวะน้อยลง กระสับกระส่าย มือเท้าเย้น โดยเฉพาะในช่วยไข้ลด ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

วิธีป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

 1. ป้องกันยุงลายกัด ยุงลายมักจะกัดคนในเวลากลางวัน ควรนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดเพื่อป้องกันยุงเข้ามาในบ้าน หลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้น ทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติ

 2. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ยุงลายจะเพาะพันธุ์ในน้ำใส ในภาชนะที่เก็บน้ำใช้ในบ้าน เช่น โอ่งน้ำ ถ้วยรองขาตู้กันมด แจกันดอกไม้ ภาชนะนอกบ้านที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกระทำได้โดย

 • ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด
 • ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำใส่ในภาชนะขังน้ำ
 • ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็น เพราะอาจมีน้ำขังได้
 • ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงในภาชนะที่มีน้ำขังขนาดใหญ่ เช่น อ่างบัว
 • เปลี่ยนน้ำในภาชนะเล็ก ๆ เช่น แจกันทุก 7 วัน
 • ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ
 • ขัดขอบภาชนะทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำเพื่อทำลายไข่ยุงลาย