ประชุมกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน นำโดย นายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และร่วมกันรับประทานอาหาร ในวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ร้านอาหารชานชาลา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ