ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาเปตอง คว้ารางวัลชนะเลิศในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “นครระยองเกมส์”