ขอขอบคุณ คอลเกตร่วมกับร้านไทยสมบูรณ์ซุปเปอร์ ที่มอบทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ขอขอบคุณ คอลเกตร่วมกับร้านไทยสมบูรณ์ซุปเปอร์ ที่มอบความสนุกในกิจกรรม ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส มือสะอาด สร้างสุขภาพดี และมอบทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562