ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและจัดการโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ ที่กรุณามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้

  ขอขอบคุณ นายสมชาย และนางจันทรธิมาศ ทองเลี่ยมนาค ผู้บริหารและจัดการโรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้ ที่กรุณามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ที่มีผลการเรียนดี ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5 ทุน ทุนละ1,000 บาทในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนกวดวิชาบ้านเสริมความรู้