กิจกรรม หลาดชุมทางทุ่งสง “ครบ ๑๐๐ แล้วเหวอ”

ด้วยนายกทรงชัย วงศ์วัชรดำรง นายกเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้จัดกิจกรรมหลาดชุมทางทุ่งสง “ครบ ๑๐๐ แล้วเหวอ” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ถนนชัยชุมพล-หอนาฬิกา เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงเรียนโคกสะท้อนได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง ๖ โรง และร่วมแสดง นำโดย นายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา อาจารย์ บุรารัตน์ มณีฉาย ผู้ฝึกซ้อมควบคุมทีม และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนร่วมแสดงการแสดงชุด ดนตรีไทยประยุกต์