ซ้อมใหญ่โคกสะท้อนเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันกีฬาสี นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

นายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ร่วมกันเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันกีฬาสี กลุ่มนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  โดยคณะครูฝึกซ้อมแข่งขันทั้งนักกีฬา ขบวนพาเหรด กองเชียร์ และเชียร์หลีดเดอร์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562