โครงการเข้าค่ายจริยธรรมประจำปี 2562

โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนได้จัดโครงการเข้าค่ายจริยธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม​จริยธรรมอันพึงประสงค์โดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศานามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต​ โครงการได้จัดขึ้นเมื่อ​ วันที่​ 4- 5​ กรกฏาคม​ 2562​ ณ​ ศาลาการเปรียญวัดโคกสะท้อน​ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ 4​ เข้าร่วมโครงการ​ 106​ คน

ภาพพิธีเปิดค่ายจริยธรรม โดย นายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

 

ภาพระหว่างการดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ณ ศาลาการเปรียญ วัดโคกสะท้อน