กิจกรรมวันคริสมาสต์ (Merry Christmas)

ด้วยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนได้ร่วมสนุกสนานในการตอบคำถามและแจกของขวัญให้แก่นักเรียนเรียนดี ประพฤติดี นักเรียนที่ตอบคำถามได้ และกิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน