กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้จัดให้นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้แพทย์แผนไทย ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีฯ ภายใต้การบริหารจัดการของครูมาลัย ดวงทอง ซึ่งนักเรียนได้ความรู้ มากมายในเรื่องของยาสมุนไพรหรือแพทย์แผนไทยที่อยู่ในท้องถิ่น และอีกทั้งนักเรียนยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย