การเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

 

นายเสวียน สุวรรณภักดี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน มีนโยบายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่จะสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2562 โดยจัดให้มีการติวรายวิชาต่างๆ ในวันจันทร์-ศุกร์เวลา07.30-08.30โดยครูประจำวิชา และในวันเสาร์เวลา08.30-15.00 โดยครูจากโรงเรียนทุ่งสง

 

ภาพการติวโดยครูประจำวิชา ของโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน

ภาพการติวโดยครูจากโรงเรียนทุ่งสง